Enkelit – taivaalliset lähettiläät!

Enkelit ilmestyivät Raamatussa aina, kun jotain poikkeuksellista oli tapahtumassa. Kun
Jeesus syntyi, niin enkelit ilmestyivät Joosefille, Marialle ja paimenten joukolle.
Kun Jeesus oli kulkemassa kohti Golgataa, enkeli ilmestyi Getsemanessa. Enkeli vieritti
kiven hautaluolan suulta, ja enkelit olivat paikalla, kun Vapahtaja kohosi taivaalle.

Enkeleillä on aina ollut omille lapsillensa lohdun sanoma. Usein enkelivierailu alkoi sanoin:
"Älä pelkää", sillä tuollaisen kirkkaan taivaallisen sanansaattajan yhtäkkinen ilmestyminen on
ihmismitoilla mitaten luonnoton ja yli ymmärryksen menevä tapahtuma.

Enkelit näyttävät joskus myös kulkeneen ihmisen kohtalonhetkissä paitsi varjellen, niin myös
johdattaen.
Ohjeet ja neuvot ovat näiden taivaallisten välittäjien saattamina olleet kaikkina aikoina
suureksi siunaukseksi.

Mainittakoon esimerkkinä vaikkapa Kornelius, joka sai enkeli-ilmestyksen ja ohjeet, joita
noudattamalla pakanoiden ylle vuodatettiin Pyhän Hengen siunaavat virrat. (Ap.t. 10. luku)

Enkeli ilmestyi myös Sakariaalle hänen toimittaessaan papillisia tehtäviä temppelissä. Enkeli
toi lupauksen lapsesta, joka tulisi kulkemaan Vapahtajamme edellä. (Luuk. 1:5-25)

Myös silloin, kun Simsonin oli aika syntyä vapauttamaan midianilaisten sorron alta kärsivä
kansa, ilmestyi enkeli. Enkeli ilmestyi ensin Maanoahin vaimolle tuoden lupauksen syntyvästä
lapsesta. Vaimo sai myös tarkat hoito- ja kasvatusohjeet taivaalliselta vierailijalta.
Vaimo riensi miehensä luo ja kertoi ihmeellisestä kohtaamisestaan:

"Hän oli näöltään niinkuin Jumalan enkeli, hyvin peljättävä. En kysynyt häneltä, mistä hän oli,
eikä hän ilmaissut minulle nimeänsä."

Puolison kokema yliluonnollinen kohtaaminen näkymättömän todellisuuden kanssa herätti
Maanoahin kaipauksen saada myös kohdata taivaan lähettiläs. Niinpä Maanoah rukoili Herraa
Jumalaansa ja pyysi, että Herra sallisi enkelin tulla vielä ja ilmestyä uudelleen.

Jumala, joka aina on kuullut sydämen hartaita rukouksia, vastasi sallimalla enkelin ilmestyä
uudelleen. Silloinkin vaimo oli yksin, hän istui kedolla ja hämmästyksestä toivuttuaan hän jätti
enkelin ja riensi noutamaan puolisoaan. Maanoah nousi, seurasi vaimoaan ja sai kohdata
enkelin, ja tarkasti ja armollisesti myös Maanoah sai kuulla ohjeet, miten lapsen kanssa tuli
menetellä. Kun Maanoah valmisti polttouhrin Jumalalle, niin Raamattu sanoo:

"Liekin kohotessa alttarilta taivasta kohti kohosi Herran enkeli alttarin liekissä ylös Maanoahin ja
hänen vaimonsa nähden, ja he heittäytyivät kasvoilleen maahan." (Tuom.13:20)

Itselleni tuo kauan sitten tapahtunut ihme puhuu Jumalan ihmeellisestä armosta ihmislasta
kohtaan. Niin varmasti ja hallitusti Hän ohjaa ja johdattaa lapsiaan.

Tuossa tapahtumassa ovat mukana taivaalliset tunnisteet, joiden mukaan Jumala tänäänkin
varjelee ja johtaa oikeaan suuntaan rukouksen tietä kulkevia lapsiaan.

Ensiksikin tuosta tekstistä käy ilmi syvä kunnioitus Jumalaa kohtaan. Jumala on Pyhä Jumala,
ja se, joka Jumalan Pyhänä pitää, saa myös itse kokea Jumalalle erottautuneen ihmisen osaa
ja lohtua.
Näille Raamatun ihmisille Jumalan tahdon esiintuleminen oli kalleinta hunajaa ja se riitti
täyttämään aidosti heidän elämänsä tarkoituksen.

Tänäänkin Jumala johdattaa näin, ilmestymällä molempien puolisoiden tietoisuuteen hyväksi
katsomallaan, riittävän ymmärrettävällä tavalla.

Kun Jumala on puhunut puolisoille yhdessä ja erikseen, niin Hän ei jätä elämän suurissa
valinnoissa vielä siihenkään, vaan tavalla tai toisella Hän rakentaa johdatukseen kulkevan
päätöksen niin varmaksi, että kun harmaat päivät tulevat ja myrskyt lyövät päin, niin silloinkin
voidaan tietämällä tietää, että Jumalan kädestä olemme tähän tulleet ja Hän on kanssamme.

Minua siunaa Jumalan armo Maanoahia kohtaan. Ei Herra tahtonut jättää palvelijaansa
vaimonsa kokemuksen varaan ja ehkä mielen pohjalla kytevään epäilykseen:
"Onkohan se kuitenkaan ihan noin, niin kuin on kerrottu?"

Tähänkin aikaan Herra lähettää omiansa kaksittain. Mies ja vaimo yhdessä kulkevat toinen
toistansa tukien ja rakastaen, Jumalan pyhien silmien alla.
Ehkä enkelit eivät näkyvästi ilmesty, mutta Jumalan ihmiset tietävät, että nuo palvelukseen
lähetetyt voimakkaat henget ovat lähellämme. Sana sanoo, että nämä enkelit näkevät aina
taivaallisen Isämme kasvot kirkkaudessa.

Kun Isä kuulee rukouksen, joka täältä hädästä lähetetään, niin enkeli odottaa ohjeita
toimiakseen ja kohta apu saapuu. Kiitos Jumalan!

Enkeli on ikään kuin Jumalan ojennettu käsi elämämme yllä. Jumala näkee, huomioi ja voi
kaiken. Ja kerran siellä ylhäällä saamme kulkea ikuisesti vapaana kuoleman ruumiista, iloita
iankaikkista iloa ja kiittää Jeesusta, joka kulki raskaan tien edestämme.

Hänelle kunnia, kirkkaus ja valta iankaikkisesta iankaikkiseen!

Heikki
Takaisin